Présentation – Presentatie

Le Comité pour la diffusion de la recherche en archéologie gallo-romaine regroupe des institutions, universités et musées des trois Régions belges. Chaque année, ce comité organise un colloque et édite une revue donnant un aperçu des travaux menés récemment en matière d’archéologie gallo-romaine, en Belgique et dans les régions limitrophes.

Les Journées d’Archéologie Romaine se déroulent alternativement dans les trois Régions de Belgique. L’objectif de cette manifestation est de proposer une plate-forme de rencontre et de communication entre chercheurs s’intéressant à la civilisation romaine dans nos régions. C’est aussi l’occasion de faire connaître rapidement les découvertes et les recherches récentes dans ce domaine et peut-être d’en susciter d’autres.

Signa est un périodique annuel qui donne un aperçu des travaux menés récemment en Belgique. Il permet aux différents chercheurs de diffuser rapidement les découvertes en matière d’archéologie gallo-romaine. Le but est de faire écho, sous forme de brèves notices, à l’ensemble de ces recherches. Signa s’adresse à un public spécialisé.

Het comité voor de bevordering van het onderzoek in de Gallo-Romeinse archeologie brengt instellingen, universiteiten en musea uit de drie gewesten van België samen. Het comité organiseert jaarlijks een colloquium en geeft een tijdschrift uit dat een overzicht biedt van de recent verrichte werkzaamheden op het gebied van de Gallo-Romeinse archeologie, zowel in België als in de aangrenzende regio’s.

De Romeinendagen vinden afwisselend in één van de drie Belgische gewesten plaats. Het evenement heeft als doel een ontmoetings- en communicatieplek aan te bieden voor onderzoekers met belangstelling voor de Romeinse geschiedenis van onze streken. Het is bovendien een gelegenheid om snel kennis te nemen van de recente ontdekkingen en onderzoeksprojecten op dit gebied en kan misschien de opstart van bijkomende inspireren.

Signa is een tijdschrift dat één maal per jaar verschijnt en een overzicht geeft van de werkzaamheden die recent in België verricht werden. Het laat de diverse onderzoekers toe snel hun ontdekkingen op het gebied van de Gallo-Romeinse archeologie kenbaar te maken. Het doel is in de vorm van korte bijdragen een weerklank van het geheel van het onderzoek te geven. Signa is voor een lezerspubliek van specialisten bedoeld.

 

banière_logos_2019-01

 

Advertisements